Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Website https://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Chiến Sĩ thi đua cơ sỡ và Gv dạy giỏi cấp tỉnh 2011
Xác thực bởi Nguyễn Minh Dũng, Lê Quốc Sơn
Đã đưa lên 470 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 982 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2286 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15498 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này